volume-11-issue-2-3

De nieuwe Transforming Rehabilitation (TR)-agenda van de coalitieregering brengt het werk van hoogopgeleide, gekwalificeerde reclasseringsmedewerkers met daders van huiselijk geweld in gevaar. Onder de nieuwe veranderingen die Grayling, Lord Chancellor en Secretary of State for Justice hebben geschetst, zullen reclasseringsklanten die worden beoordeeld als een middelgroot/laag risico om schade te veroorzaken, worden toegewezen aan de particuliere sector/vrijwillige organisaties in plaats van onder de bevoegdheid van de Nationale Probatiedienst te vallen. In dit artikel wordt gesteld dat slachtoffers van huiselijk geweld, voornamelijk vrouwen en kinderen, gezien deze nieuwste TR-strategie een verhoogd risico op schade zullen lopen bij CJP.org.uk

Er is genoeg onderzoek gedaan naar al deze zaken in Engeland

Het merendeel van de gevallen van huiselijk geweld zal worden beoordeeld als een middelgroot risico om schade te veroorzaken en zal een lagere mate van interventie krijgen van verschillende instanties en organisaties. Het ministerie van Justitie stelt dat de nationale reclasseringsdienst rechtstreeks …