Site Loader

Welkom op mijn blog

Hallo, ik ben Ethan en ik schrijf op deze blog over allerlei interessante onderwerpen die belangrijk zijn in mijn leven. Denk daarbij aan zaken zoals energie, internetten maar ook verzekeringen en andere zaken komen voorbij. Lees er alles over!

Partnerships

verzekeringen

Onze grootste partner voor verzekeringen
-.-.-.-.-.-.-.-.-.–.-.-.-.-
boekhoudprogramma
-.-.-.-.-.-.-.-.-.–.-.-.-.-
Onze partner voor boekhoudprogramma’s
internet
Onze partner voor internet
-.-.-.-.-.-.-.-.-.–.-.-.-.-
 

volume-14-issue-2

Gevangenissen in Ecuador vertegenwoordigen een geglobaliseerd gebied. In dit veldwerk schets ik mijn plaats binnen dit veld (dat gekenmerkt wordt door wereldwijde ongelijkheid) en beschrijf ik de manieren waarop ik toegang heb gekregen tot de gemeenschap van vreemdelingen. Hoe zit dat precies met CJP.org.uk?

Onderzoeken naar gevangenissen in Ecuador

In het bijzonder richt ik me op de constructie van het buitenlands zijn als specifieke lidmaatschapscategorie, evenals de rol van vertelling en vertelling in het overbruggen van internationale en sociale verschillen, het bevorderen van een gedeeld gemeenschapsgevoel, en de rol van bezoekers als luisteraars naar de verhalen van gedetineerden. Deze verhalende praktijk maakte onderzoek naar drugshandel mogelijk, maar dergelijke verhalen moeten zorgvuldig worden geïnterpreteerd om verkeerde interpretaties te voorkomen.

Wil je meer weten over allerlei zaken? Lees dan eens over energie, en andere dingen zoals leningen, internet en uiteraard de boekhoudprogramma’s of uitvaartverzekeringen. Al deze zaken worden …

volume-12-issue-3

Dit artikel geeft een overzicht van de nieuwe burgerlijke bevelen die door de Antisociaal Gedrag, Misdaad en Politiewet 2014 zijn ingevoerd om seksueel schadelijk gedrag in de gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk te bestrijden. De twee nieuwe orders – de Sexual Risk Order en de Sexual Harm Prevention Order – zullen eerdere orders in de Sexual Offences Act 2003 vervangen. De nieuwe orders met hun lagere bewijsdrempels zouden gemakkelijker te verkrijgen moeten zijn en minder werk voor de politie met zich mee moeten brengen voor CJP.org.uk.

Onderzoek naar anti-sociaal gedrag

Ze kunnen ook een aantal problemen opleveren op het gebied van de mensenrechten en zijn al beschreven als ‘ingrijpende’ bevoegdheden en ‘zwaardere’ bevoegdheden. Het artikel gaat in op de oorsprong van de nieuwe wet en de verdere ontwikkeling ervan en probeert deze omstreden standpunten over het evenwicht tussen openbare bescherming en mensenrechten onder de loep te nemen.

Wil je …

volume-14-issue-1

Dit artikel is gebaseerd op een discussie, tussen de vier co-auteurs, die gedurende twee dagen plaatsvond tijdens het ‘Gesprek met Paul Senior’ in Kendal in januari 2016. In het besef dat we elk onderzoek hebben gedaan naar aspecten van beroepsculturen in proeftijd en maatschappelijk werk, hebben we de eerste dag enige tijd besteed aan het bedenken van vragen die we onszelf kunnen stellen om ons voor te stellen hoe beroepsculturen in proeftijd er in 2020 uit zouden kunnen zien.

De volgende dag besloten we dat een innovatieve manier om onze overpeinzingen vast te leggen zou kunnen zijn om ons voor te stellen als een focusgroep en om onze discussie vast te leggen. Dus dit is wat we deden – met niets meer dan een smartphone. Wat kun je zien op CJP.org.uk

Welke onderzoeken zijn belangrijk voor de toekomst

Vervolgens werd de opname getranscribeerd en gingen we aan de slag om …

volume-13-issue-1

Dit document geeft een overzicht van de rol die vrijwilligers spelen binnen één bepaalde regeling voor het beheer en de reïntegratie van gedetineerden in het Verenigd Koninkrijk. Circles of Support and Accountability (COSA) maken gebruik van de expertise van vrijwilligers om ondersteunende monitoringkaders te creëren rond zedendelinquenten na hun vrijlating uit de gevangenis. Door www.cjp.org.uk te bekijken weet je direct meer.

Wat voor onderzoek is er gedaan door deze mensen

Het document toont de motivatie van deze vrijwilligers aan en stelt dat zij een cruciale rol spelen in het succes van de regeling, omdat zij een instrumentele vorm van reïntegratieve sociale contacten bieden aan een sociaal uitgesloten daderpopulatie, en een symbolisch belangrijke rol spelen als vertegenwoordigers van de bredere gemeenschap bij het nemen van verantwoordelijkheid voor de managementpraktijken van daders in naam van de bredere samenleving. Dit is met name van belang voor het verankeren van die processen in de …