volume-13-issue-2

In dit document wordt onderzocht hoe het onderliggende conservatisme op het gebied van recht en orde in Engeland en Wales en Canada vorm heeft gegeven aan het jeugdrechtbeleid en dit heeft gedefinieerd. We stellen dat culturele en politieke invloeden de implementatie hebben beïnvloed op manieren die aanvankelijk niet waren voorzien en daarom ondoordacht waren. Op CJP.org.uk kun je alles lezen.

Waar is onderzoek naar gedaan?

Onze focus is tweeledig, namelijk op de intenties die het beleid en de praktijk veranderden en vervolgens op de negatieve gevolgen die tijdens de implementatie naar voren kwamen. We onderzoeken deze met betrekking tot de toepassing van discretie en de paper gaat in op de complexiteit van discretie en hoe geen van beide, het verminderen of het vergroten ervan, heeft geleid tot eenvoudige of duidelijk voorspelbare patronen.

Welk model wordt toegepast in dit onderzoek?

Daarnaast passen we het model van Thompson (2006) van Anti-Oppressive Practice …