Site Loader

Welkom op mijn blog

Hallo, ik ben Ethan en ik schrijf op deze blog over allerlei interessante onderwerpen die belangrijk zijn in mijn leven. Denk daarbij aan zaken zoals energie, internetten maar ook verzekeringen en andere zaken komen voorbij. Lees er alles over!

Partnerships

verzekeringen

Onze grootste partner voor verzekeringen
-.-.-.-.-.-.-.-.-.–.-.-.-.-
boekhoudprogramma
-.-.-.-.-.-.-.-.-.–.-.-.-.-
Onze partner voor boekhoudprogramma’s
internet
Onze partner voor internet
-.-.-.-.-.-.-.-.-.–.-.-.-.-
 

volume-2-issue-3

Van oudsher wordt in het Verenigd Koninkrijk weinig aandacht besteed aan de gearresteerde bevolking. De invoering van het NEW-ADAM-programma heeft hier veel aan veranderd. Tot op heden zijn arrestanten niet opgenomen in onderzoek dat relevant is voor de normalisering van het drugsgebruik en er wordt gesteld dat dit wel het geval zou moeten zijn. In dit artikel op CJP.org.uk worden zes redenen genoemd die samen de geschiktheid van arrestanten voor de normalisatiesthesis aantonen.

Er zijn genoeg onderzoeken gedaan naar normalisatie

Ten eerste, wanneer men de hedendaagse drugsscene verkent en constateert dat druggebruik in het centrum van de jeugdcultuur staat, kunnen veel van de onderscheidingen die ooit werden gehanteerd om arrestanten te definiëren als zeer afwijkend vanwege hun druggebruik niet langer worden gehandhaafd; ten tweede, een divers scala aan groepen gebruikt drugs als onderdeel van hun dagelijkse levensstijl en de toevoeging van arrestanten draagt alleen maar bij aan de bestaande diversiteit;…

volume-8-issue-2

Dit document onderzoekt de huidige opleiding van jeugdrechters en suggereert dat er nu een polarisatie is tussen het onderwijs van jeugdrecht in Engeland en Wales in een nutteloze beroeps-academische dichotomie. Het document traceert de ontwikkeling van de jeugdrechtvaardigheidsstichting en identificeert de noodzaak om een evenwicht te vinden tussen kritische houding en ‘onderbouwing van kennis’ door het proces van het ontwikkelen van het leren binnen de werksetting serieus te nemen via CJP.

Waar kijkt dit document specifiek naar?

  • Het document eindigt met een aanbeveling voor een ‘gesynthetiseerd curriculum’ dat zowel de betrokkenheid van de werkgever als de ‘academische integriteit’ zou vergemakkelijken. Dit curriculum kan op zijn beurt bijdragen aan de ontwikkeling van ‘geïnformeerde beroepsbeoefenaren’ die in staat zijn om de zeer dringende behoeften van jeugdcriminaliteit en asociaal gedrag aan te pakken.

Wil je meer weten over allerlei zaken? Lees dan eens over energie, en andere dingen zoals leningen, …