volume-13-issue-3

Uit onderzoek blijkt dat de betrokkenheid bij hulpverleningsdiensten na het slachtofferschap van een strafbaar feit gering is. Met dit in het achterhoofd onderzocht deze studie voorspellers van betrokkenheid bij slachtofferhulp, in een steekproef van slachtoffers van geweldsmisdrijven. Op www.CJP.org.UK kun je alles terugvinden

Onderzoeken wijzen het volgende uit over slachtofferhulp

Alle geweldsdelicten die door Lancashire Constabulary zijn geregistreerd voor twee postcodegebieden (PR1 en PR2) en die tussen april 2013 en september 2013 (n=869) zijn doorverwezen naar Slachtofferhulp (Preston), zijn beoordeeld, met een follow-up in 2014. Twee procent van de slachtoffers heeft een persoonlijke ontmoeting met slachtofferhulp geboekt of bijgewoond, en iets meer dan een vijfde is bij minstens één gelegenheid telefonisch in gesprek gegaan over een reeks ondersteuningsopties bij het eerste gegevensverzamelpunt.

Er is genoeg onderzoek gedaan naar slachtofferhulp na geweld

De betrokkenheid bij slachtofferhulp was niet significant gerelateerd aan toekomstige victimisatie. Toen het slachtofferschap sinds de eerste periode van …